राजनीति

संविधानसभा होइन संविधान स्वाहाँ बनायौँ, यो संविधान अनास्था र अविश्वासको दस्तावेज बन्यो