Tag: मास्क

सार्वजनिक स्थानमा मास्क बिना प्रवेश निषेध

काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक कार्यालय र सवारीमा मास्क बिना जान निषेध गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को