Tag: गभर्नर

मौद्रिक नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउने

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउदै पुराना कार्यक्रलाई